Phát hiện mới trong cuộc tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích

Tàu ngầm ARA San Juan. Ảnh: Sky News.
Tàu ngầm ARA San Juan. Ảnh: Sky News.
Tàu ngầm ARA San Juan. Ảnh: Sky News.