Phát hiện mới thay đổi hiểu biết về lịch sử Dải Ngân hà

Mô phỏng Dải Ngân hà. Ảnh: UNIGE/Dr. Mark A. Garlick
Mô phỏng Dải Ngân hà. Ảnh: UNIGE/Dr. Mark A. Garlick
Mô phỏng Dải Ngân hà. Ảnh: UNIGE/Dr. Mark A. Garlick
Lên top