Phát hiện mới sau khi Iceland xét nghiệm COVID-19 cho 13% dân số

Iceland đã xét nghiệm COVID-19 cho 13% dân số. Ảnh: AFP.
Iceland đã xét nghiệm COVID-19 cho 13% dân số. Ảnh: AFP.
Iceland đã xét nghiệm COVID-19 cho 13% dân số. Ảnh: AFP.
Lên top