Phát hiện mới quan trọng về tái nhiễm SARS-CoV-2

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng việc tái nhiễm SARS-CoV-2 là phổ biến hơn ở người trên 65 tuổi, mặc dù rất hiếm. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới chỉ ra rằng việc tái nhiễm SARS-CoV-2 là phổ biến hơn ở người trên 65 tuổi, mặc dù rất hiếm. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới chỉ ra rằng việc tái nhiễm SARS-CoV-2 là phổ biến hơn ở người trên 65 tuổi, mặc dù rất hiếm. Ảnh: AFP
Lên top