Phát hiện mới quan trọng về biến thể COVID-19 ở Nam Phi

Các nhà khoa học phát hiện rằng những người từng mắc COVID-19 có thể có ít tác dụng bảo vệ miễn dịch trước biến thể virus của Nam Phi. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học phát hiện rằng những người từng mắc COVID-19 có thể có ít tác dụng bảo vệ miễn dịch trước biến thể virus của Nam Phi. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học phát hiện rằng những người từng mắc COVID-19 có thể có ít tác dụng bảo vệ miễn dịch trước biến thể virus của Nam Phi. Ảnh: AFP
Lên top