Phát hiện mắt xích còn thiếu giúp giải mã bí ẩn lâu nay về Mặt trời

Một vụ phun trào được cho là mắt xích còn thiếu giúp giải mã cơ chế gây ra tất cả các vụ phun trào khác trên Mặt trời. Ảnh: NASA
Một vụ phun trào được cho là mắt xích còn thiếu giúp giải mã cơ chế gây ra tất cả các vụ phun trào khác trên Mặt trời. Ảnh: NASA
Một vụ phun trào được cho là mắt xích còn thiếu giúp giải mã cơ chế gây ra tất cả các vụ phun trào khác trên Mặt trời. Ảnh: NASA
Lên top