Phát hiện manh mối virus SARS-CoV-2 từ đầu năm 2019

Các nhà khoa học Tây Ban Nha phát hiện virus SARS-CoV-2 trong mẫu nước thải từ đầu năm 2019. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Các nhà khoa học Tây Ban Nha phát hiện virus SARS-CoV-2 trong mẫu nước thải từ đầu năm 2019. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Các nhà khoa học Tây Ban Nha phát hiện virus SARS-CoV-2 trong mẫu nước thải từ đầu năm 2019. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Lên top