Phát hiện loạt vật thể không gian có quỹ đạo kỳ lạ bên ngoài sao Hải Vương

Rất nhiều vật thể không gian vừa được phát hiện nằm trong vành đai Kuiper, một vùng xa xôi toàn các vật thể băng giá ngoài Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA
Rất nhiều vật thể không gian vừa được phát hiện nằm trong vành đai Kuiper, một vùng xa xôi toàn các vật thể băng giá ngoài Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA
Rất nhiều vật thể không gian vừa được phát hiện nằm trong vành đai Kuiper, một vùng xa xôi toàn các vật thể băng giá ngoài Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA
Lên top