Phát hiện loạt mộ cổ 1.000 năm "viết lại" lịch sử văn minh tiền Inca

Một bộ xương trong mộ cổ ở  Huaca Santa Rosa de Pucala. Ảnh: AFP
Một bộ xương trong mộ cổ ở Huaca Santa Rosa de Pucala. Ảnh: AFP
Một bộ xương trong mộ cổ ở Huaca Santa Rosa de Pucala. Ảnh: AFP
Lên top