Phát hiện loài khủng long không răng tại sa mạc Gobi

Loài khủng long Oksoko avarsan không có răng, chỉ có 2 ngón trên mỗi cánh tay. Ảnh: BBC
Loài khủng long Oksoko avarsan không có răng, chỉ có 2 ngón trên mỗi cánh tay. Ảnh: BBC
Loài khủng long Oksoko avarsan không có răng, chỉ có 2 ngón trên mỗi cánh tay. Ảnh: BBC
Lên top