Phát hiện loài khủng long bạo chúa mới từ hộp sọ loài bí ẩn

Các nhà nghiên cứu có thể đã phát hiện ra loài khủng long bạo chúa mới sau khi thực hiện chụp cắt lớp 2 mẫu vật hộp sọ để so sánh. Ảnh: Canadian Museum of Nature
Các nhà nghiên cứu có thể đã phát hiện ra loài khủng long bạo chúa mới sau khi thực hiện chụp cắt lớp 2 mẫu vật hộp sọ để so sánh. Ảnh: Canadian Museum of Nature
Các nhà nghiên cứu có thể đã phát hiện ra loài khủng long bạo chúa mới sau khi thực hiện chụp cắt lớp 2 mẫu vật hộp sọ để so sánh. Ảnh: Canadian Museum of Nature
Lên top