Phát hiện loài hươu cao cổ lùn nhất thế giới và bí mật ẩn giấu đằng sau

Con hươu cao cổ lùn Nigel (bên phải) và một con hươu cao cổ đực trưởng thành ở Nambia. Ảnh: BMC Research Notes
Con hươu cao cổ lùn Nigel (bên phải) và một con hươu cao cổ đực trưởng thành ở Nambia. Ảnh: BMC Research Notes
Con hươu cao cổ lùn Nigel (bên phải) và một con hươu cao cổ đực trưởng thành ở Nambia. Ảnh: BMC Research Notes
Lên top