Phát hiện loài cú mắt cam quý hiếm ở Đông Nam Á sau 125 năm

Hình ảnh đầu tiên về loài cú mắt cam quý hiếm trong thiên nhiên hoang dã vừa được các nhà khoa học công bố. Ảnh: Andy Boyce/Trung tâm Chim di cư Smithsonian.
Hình ảnh đầu tiên về loài cú mắt cam quý hiếm trong thiên nhiên hoang dã vừa được các nhà khoa học công bố. Ảnh: Andy Boyce/Trung tâm Chim di cư Smithsonian.
Hình ảnh đầu tiên về loài cú mắt cam quý hiếm trong thiên nhiên hoang dã vừa được các nhà khoa học công bố. Ảnh: Andy Boyce/Trung tâm Chim di cư Smithsonian.
Lên top