Phát hiện loài côn trùng kỳ lạ có ''siêu năng lực'' độc nhất vô nhị

Loài côn trùng kỳ lạ có ''siêu năng lực'' di chuyển ở mặt dưới của mặt nước. Ảnh: Đại học Newcastle
Loài côn trùng kỳ lạ có ''siêu năng lực'' di chuyển ở mặt dưới của mặt nước. Ảnh: Đại học Newcastle
Loài côn trùng kỳ lạ có ''siêu năng lực'' di chuyển ở mặt dưới của mặt nước. Ảnh: Đại học Newcastle
Lên top