Phát hiện loài cá 420 triệu năm từ thời khủng long còn sống

Một con cá thuộc loài cá vây tay tưởng chừng đã tuyệt chủng được phát hiện ngoài khơi bờ biển phía nam Châu Phi. Ảnh: AFP
Một con cá thuộc loài cá vây tay tưởng chừng đã tuyệt chủng được phát hiện ngoài khơi bờ biển phía nam Châu Phi. Ảnh: AFP
Một con cá thuộc loài cá vây tay tưởng chừng đã tuyệt chủng được phát hiện ngoài khơi bờ biển phía nam Châu Phi. Ảnh: AFP
Lên top