Phát hiện loài bò sát tí hon quý hiếm tưởng đã tuyệt chủng

Loài tắc kè hoa lùn quý hiếm ở Malawi có nguy cơ tuyệt chủng nếu không có hành động bảo tồn khẩn cấp. Ảnh: The South African National Biodiversity Institute
Loài tắc kè hoa lùn quý hiếm ở Malawi có nguy cơ tuyệt chủng nếu không có hành động bảo tồn khẩn cấp. Ảnh: The South African National Biodiversity Institute
Loài tắc kè hoa lùn quý hiếm ở Malawi có nguy cơ tuyệt chủng nếu không có hành động bảo tồn khẩn cấp. Ảnh: The South African National Biodiversity Institute
Lên top