Phát hiện kỳ thú trên sao Hỏa nhờ cho tàu đổ bộ NASA "tắm cát"

Tàu đổ bộ sao Hỏa InSight của NASA. Ảnh: NASA/JPL-Caltech
Tàu đổ bộ sao Hỏa InSight của NASA. Ảnh: NASA/JPL-Caltech
Tàu đổ bộ sao Hỏa InSight của NASA. Ảnh: NASA/JPL-Caltech
Lên top