Phát hiện kỳ lạ về tiểu hành tinh và sao chổi

Mô hình hóa các đặc tính của bụi sao chổi trong môi trường của sao chổi 67P. Ảnh: ESA
Mô hình hóa các đặc tính của bụi sao chổi trong môi trường của sao chổi 67P. Ảnh: ESA
Mô hình hóa các đặc tính của bụi sao chổi trong môi trường của sao chổi 67P. Ảnh: ESA
Lên top