Phát hiện kinh ngạc về sự sống ngoài hành tinh trên sao Hoả

Bề mặt sao Hỏa có dấu hiệu xói mòn do nước. Ảnh: NASA
Bề mặt sao Hỏa có dấu hiệu xói mòn do nước. Ảnh: NASA
Bề mặt sao Hỏa có dấu hiệu xói mòn do nước. Ảnh: NASA
Lên top