Phát hiện kinh ngạc trong hàng chục ngôi mộ cổ thời đồ đá mới ở Trung Quốc

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc phát hiện 32 ngôi mộ cổ ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc phát hiện 32 ngôi mộ cổ ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc phát hiện 32 ngôi mộ cổ ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top