Phát hiện kinh ngạc kho tiền vàng thời Đức Quốc xã

217 đồng tiền vàng còn mới nguyên được phát hiện. Ảnh: Reuters
217 đồng tiền vàng còn mới nguyên được phát hiện. Ảnh: Reuters
217 đồng tiền vàng còn mới nguyên được phát hiện. Ảnh: Reuters
Lên top