Phát hiện kinh ngạc hố đen cực xa siêu lớn nuốt chửng thiên hà

Giới thiên văn học phát hiện hố đen siêu lớn cách 13 tỉ năm ánh sáng. Ảnh minh họa: Live Science
Giới thiên văn học phát hiện hố đen siêu lớn cách 13 tỉ năm ánh sáng. Ảnh minh họa: Live Science
Giới thiên văn học phát hiện hố đen siêu lớn cách 13 tỉ năm ánh sáng. Ảnh minh họa: Live Science
Lên top