Phát hiện kinh ngạc đằng sau dự án quân sự tối mật thời Chiến tranh Lạnh

Các kỹ sư lấy lõi băng tại Camp Century, Greenland, khoảng năm 1966. Ảnh: US Army Corps of Engineers
Các kỹ sư lấy lõi băng tại Camp Century, Greenland, khoảng năm 1966. Ảnh: US Army Corps of Engineers
Các kỹ sư lấy lõi băng tại Camp Century, Greenland, khoảng năm 1966. Ảnh: US Army Corps of Engineers
Lên top