Phát hiện kinh ngạc 250 ngôi mộ khoét đá cổ 4.000 năm ở Ai Cập

Toàn cảnh khu mộ nằm trong một núi đá lớn ở bờ phía tây sông Nile, Ai Cập. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập
Toàn cảnh khu mộ nằm trong một núi đá lớn ở bờ phía tây sông Nile, Ai Cập. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập
Toàn cảnh khu mộ nằm trong một núi đá lớn ở bờ phía tây sông Nile, Ai Cập. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập
Lên top