Phát hiện khu rừng cổ xưa hơn những con khủng long đầu tiên trên Trái đất

Phát hiện khu rừng lâu đời nhất thế giới ở thượng New York. Ảnh: CNN.
Phát hiện khu rừng lâu đời nhất thế giới ở thượng New York. Ảnh: CNN.
Phát hiện khu rừng lâu đời nhất thế giới ở thượng New York. Ảnh: CNN.
Lên top