Phát hiện không ngờ về sự sống trên sao Hỏa

Bề mặt sao Hỏa. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Bề mặt sao Hỏa. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Bề mặt sao Hỏa. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu
Lên top