Phát hiện không ngờ về 6 loài cá mập ở vịnh Mexico

Cá mập bò là một trong những loài cá mập hung dữ nhất thế giới. Ảnh: AFP
Cá mập bò là một trong những loài cá mập hung dữ nhất thế giới. Ảnh: AFP
Cá mập bò là một trong những loài cá mập hung dữ nhất thế giới. Ảnh: AFP
Lên top