Phát hiện không ngờ liên quan đến thói quen của gấu nâu

Loài gấu nâu thường chà xát cơ thể vào cây, cột điện... để đánh dấu mùi hương. Ảnh: AFP
Loài gấu nâu thường chà xát cơ thể vào cây, cột điện... để đánh dấu mùi hương. Ảnh: AFP
Loài gấu nâu thường chà xát cơ thể vào cây, cột điện... để đánh dấu mùi hương. Ảnh: AFP
Lên top