Phát hiện khó tin trong ngôi mộ cổ thời đại đồ sắt

Lông vũ được tìm thấy trong lớp nệm chôn theo mộ thuyền của các chiến binh thời đại đồ sắt. Ảnh: NTNU University Museum
Lông vũ được tìm thấy trong lớp nệm chôn theo mộ thuyền của các chiến binh thời đại đồ sắt. Ảnh: NTNU University Museum
Lông vũ được tìm thấy trong lớp nệm chôn theo mộ thuyền của các chiến binh thời đại đồ sắt. Ảnh: NTNU University Museum
Lên top