Phát hiện khảo cổ nguyên vẹn 2.000 năm tuổi ở Italia

Dấu vết khảo cổ được phát hiện ở Pompeii, Italia. Ảnh: AFP
Dấu vết khảo cổ được phát hiện ở Pompeii, Italia. Ảnh: AFP
Dấu vết khảo cổ được phát hiện ở Pompeii, Italia. Ảnh: AFP
Lên top