Phát hiện khảo cổ kinh ngạc sáng tỏ bí ẩn di tích hiến tế thời đồ đồng

Di tích hiến tế thời kỳ đồ đồng Ringheiligtum Pömmelte ở Đức. Ảnh: AFP
Di tích hiến tế thời kỳ đồ đồng Ringheiligtum Pömmelte ở Đức. Ảnh: AFP
Di tích hiến tế thời kỳ đồ đồng Ringheiligtum Pömmelte ở Đức. Ảnh: AFP
Lên top