Phát hiện khảo cổ kinh ngạc hài cốt 2.800 năm tuổi

Các nhà khảo cổ Pháp phát hiện hài cốt 2.800 năm tuổi. Ảnh: Getty
Các nhà khảo cổ Pháp phát hiện hài cốt 2.800 năm tuổi. Ảnh: Getty
Các nhà khảo cổ Pháp phát hiện hài cốt 2.800 năm tuổi. Ảnh: Getty
Lên top