Phát hiện hơn chục thi thể trong xe tải vô chủ ở vùng nông thôn Mexico

Vũ khí được các nhà chức trách Mexico thu được từ tội phạm và tổ chức buôn ma túy ở bang Tamaulipas và bang San Luis Potosi hồi năm 2017. Ảnh: AFP
Vũ khí được các nhà chức trách Mexico thu được từ tội phạm và tổ chức buôn ma túy ở bang Tamaulipas và bang San Luis Potosi hồi năm 2017. Ảnh: AFP
Vũ khí được các nhà chức trách Mexico thu được từ tội phạm và tổ chức buôn ma túy ở bang Tamaulipas và bang San Luis Potosi hồi năm 2017. Ảnh: AFP
Lên top