Phát hiện hơn 500 tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ

Một chớp sóng vô tuyến nhanh (vị trí màu xanh lá) do kính thiên văn CHIME phát hiện được xác định đến từ nhánh xoắn ốc của thiên hà màu đỏ ở trung tâm bức ảnh. Ảnh: CHIME
Một chớp sóng vô tuyến nhanh (vị trí màu xanh lá) do kính thiên văn CHIME phát hiện được xác định đến từ nhánh xoắn ốc của thiên hà màu đỏ ở trung tâm bức ảnh. Ảnh: CHIME
Một chớp sóng vô tuyến nhanh (vị trí màu xanh lá) do kính thiên văn CHIME phát hiện được xác định đến từ nhánh xoắn ốc của thiên hà màu đỏ ở trung tâm bức ảnh. Ảnh: CHIME
Lên top