Phát hiện hóa thạch "trùm" khủng long gieo rắc kinh hoàng cho đồng loại

Hình vẽ mô phỏng diện mạo của khủng long Llukalkan aliocranianus, loài có hóa thạch giống khủng long bạo chúa được phát hiện ở Argentina. Ảnh: Jorge Blanco.
Hình vẽ mô phỏng diện mạo của khủng long Llukalkan aliocranianus, loài có hóa thạch giống khủng long bạo chúa được phát hiện ở Argentina. Ảnh: Jorge Blanco.
Hình vẽ mô phỏng diện mạo của khủng long Llukalkan aliocranianus, loài có hóa thạch giống khủng long bạo chúa được phát hiện ở Argentina. Ảnh: Jorge Blanco.
Lên top