Phát hiện hóa thạch khủng long không răng siêu hiếm ở Brazil

Cấu tạo hộp sọ của loài khủng long siêu hiếm mới. Ảnh chụp màn hình.
Cấu tạo hộp sọ của loài khủng long siêu hiếm mới. Ảnh chụp màn hình.
Cấu tạo hộp sọ của loài khủng long siêu hiếm mới. Ảnh chụp màn hình.
Lên top