Phát hiện hóa thạch “họ hàng” của khủng long bạo chúa ở Canada

Ảnh phục dựng loài Thanatotheristes degrootorum. Ảnh: AFP.
Ảnh phục dựng loài Thanatotheristes degrootorum. Ảnh: AFP.
Ảnh phục dựng loài Thanatotheristes degrootorum. Ảnh: AFP.
Lên top