Phát hiện hóa thạch "dấu vân tay" kỳ dị 500 triệu năm tại Trung Quốc

Hóa thạch Dickenson từng được phát hiện tại Australia. Ảnh: Viện Địa chất và Cổ sinh Nam Kinh.
Hóa thạch Dickenson từng được phát hiện tại Australia. Ảnh: Viện Địa chất và Cổ sinh Nam Kinh.
Hóa thạch Dickenson từng được phát hiện tại Australia. Ảnh: Viện Địa chất và Cổ sinh Nam Kinh.
Lên top