Phát hiện hóa thạch của loài rùa to bằng chiếc xe ôtô ở Nam Mỹ

Một minh họa về loài rùa nước ngọt đã tuyệt chủng Stupendemys. Ảnh: Reuters
Một minh họa về loài rùa nước ngọt đã tuyệt chủng Stupendemys. Ảnh: Reuters
Một minh họa về loài rùa nước ngọt đã tuyệt chủng Stupendemys. Ảnh: Reuters
Lên top