Phát hiện hóa thạch cỏ quý hiếm 125 triệu năm tại Trung Quốc

Hóa thạch cỏ Ninh Thành được phát hiện tại Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hóa thạch cỏ Ninh Thành được phát hiện tại Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hóa thạch cỏ Ninh Thành được phát hiện tại Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top