Phát hiện hố thiên thạch khổng lồ 100 triệu năm tuổi

Hố thiên thạch khổng lồ 100 triệu năm tuổi được phát hiện ở Tây Australia. Ảnh: Getty
Hố thiên thạch khổng lồ 100 triệu năm tuổi được phát hiện ở Tây Australia. Ảnh: Getty
Hố thiên thạch khổng lồ 100 triệu năm tuổi được phát hiện ở Tây Australia. Ảnh: Getty
Lên top