Phát hiện hố đen lâu đời nhất nặng gấp 142 lần mặt trời

Hố đen GW190521 được hình thành do sự va chạm giữa 2 hố đen nhỏ hơn. Ảnh: CNN
Hố đen GW190521 được hình thành do sự va chạm giữa 2 hố đen nhỏ hơn. Ảnh: CNN
Hố đen GW190521 được hình thành do sự va chạm giữa 2 hố đen nhỏ hơn. Ảnh: CNN
Lên top