Phát hiện hố đen lạ chứng minh thuyết của Einstein đúng

Phát hiện mới về hố đen xác nhận tính đúng đắn của Thuyết tương đối rộng mà nhà vật lý Albert Einstein. đưa ra. Ảnh: Dan Wilkins
Phát hiện mới về hố đen xác nhận tính đúng đắn của Thuyết tương đối rộng mà nhà vật lý Albert Einstein. đưa ra. Ảnh: Dan Wilkins
Phát hiện mới về hố đen xác nhận tính đúng đắn của Thuyết tương đối rộng mà nhà vật lý Albert Einstein. đưa ra. Ảnh: Dan Wilkins
Lên top