Phát hiện hố đen gần Trái đất nhất từ trước đến nay

Mô phỏng hình ảnh hố đen. Ảnh: NASA
Mô phỏng hình ảnh hố đen. Ảnh: NASA
Mô phỏng hình ảnh hố đen. Ảnh: NASA
Lên top