Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát hiện hố chôn xác 25 người bị trói tay, bịt mắt tại Syria