Phát hiện hào quang băng cực hiếm gặp trên bầu trời Trung Quốc

Hào quang băng trên bầu trời Thạch Gia Trang, Trung Quốc. Ảnh: Hà Bắc nhật báo
Hào quang băng trên bầu trời Thạch Gia Trang, Trung Quốc. Ảnh: Hà Bắc nhật báo
Hào quang băng trên bầu trời Thạch Gia Trang, Trung Quốc. Ảnh: Hà Bắc nhật báo
Lên top