Phát hiện hành tinh siêu nóng chứa sắt trong khí quyển

Hành tinh mới chứa sắt trong khí quyển đã được các nhà thiên văn học phát hiện. Ảnh: NASA
Hành tinh mới chứa sắt trong khí quyển đã được các nhà thiên văn học phát hiện. Ảnh: NASA
Hành tinh mới chứa sắt trong khí quyển đã được các nhà thiên văn học phát hiện. Ảnh: NASA
Lên top