Phát hiện hành tinh mới gần Trái đất có quỹ đạo nhanh bất thường

Hành tinh mới phát hiện có quỹ đạo cực nhanh và rất gần ngôi sao chủ. Ảnh: PRL
Hành tinh mới phát hiện có quỹ đạo cực nhanh và rất gần ngôi sao chủ. Ảnh: PRL
Hành tinh mới phát hiện có quỹ đạo cực nhanh và rất gần ngôi sao chủ. Ảnh: PRL
Lên top