Phát hiện hành tinh khổng lồ quay quanh ngôi sao chết

Hành tinh WD 1856 b có kích cỡ bằng sao mộc quay quanh một ngôi sao chết. Ảnh: CNN
Hành tinh WD 1856 b có kích cỡ bằng sao mộc quay quanh một ngôi sao chết. Ảnh: CNN
Hành tinh WD 1856 b có kích cỡ bằng sao mộc quay quanh một ngôi sao chết. Ảnh: CNN
Lên top