Phát hiện hầm ngầm của Đức Quốc xã ở Ba Lan

Một nhóm công nhân xây dựng đã phát ra một hầm ngầm cũ trong Thế chiến II của Đức Quốc xã ở thành phố Lublin, Ba Lan. Ảnh: the Lublin Conservator of Monument
Một nhóm công nhân xây dựng đã phát ra một hầm ngầm cũ trong Thế chiến II của Đức Quốc xã ở thành phố Lublin, Ba Lan. Ảnh: the Lublin Conservator of Monument
Một nhóm công nhân xây dựng đã phát ra một hầm ngầm cũ trong Thế chiến II của Đức Quốc xã ở thành phố Lublin, Ba Lan. Ảnh: the Lublin Conservator of Monument
Lên top